Tak kenal maka tak cinta. Jom Kenali Universiti Awam (UA) Malaysia.
UIAM - UiTM - UKM - UM - UMK - UMP - UMS - UMT - UniMAP - UNIMAS - UniSZA - UPM - UPNM - UPSI - USIM - USM - UTeM - UTHM - UTM - UUM

Saturday, March 05, 2016

Syarat Kemasukan Ke Tingkatan Enam Tahun 2016

Syarat Kemasukan Ke Tingkatan Enam Tahun 2016

Nilai Gred Purata Keseluruhan (GPK) SPM
Rujuk jadual ini untuk mengira nilai wajaran unit mata kognat Gred SPM 2015 untuk kiraan bagi kemasukan ke Tingkatan Enam 2016

Syarat Am Kecuali Murid Bekeperluan Khas (MBK)

 1. Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya kepujian bagi mata pelajaran Bahasa Melayu.
 2. Berumur di antara 17 hingga 20 tahun pada 1 Januari tahun 2016.

Syarat Khas Jurusan Sains

Mendapat sekurang-kurangnya TIGA kepujian dengan jumlah mata gred tidak melebihi 18 unit bagi 3 mata pelajaran dalam kelompok yang berlainan seperti berikut:
 • Matematik / Matematik Tambahan
 • Fizik
 • Kimia
 • Biologi
 • Lukisan Kejuruteraan/ Pengajian Kejuruteraan Mekanikal/ Pengajian Kejuruteraan Awam/ Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik/ Reka Cipta/ Teknologi Kejuruteraan/ Information And Communication Technology/ Pengajian Agroteknologi 
 • Pengurusan Makanan/ Pengajian Pakaian

Syarat Khas Jurusan Kemanusiaan

i. Sekolah Menengah Harian/ Sekolah Menengah Teknik

Mendapat sekurang-kurangnya TIGA kepujian dengan jumlah mata gred tidak melebihi 12 unit bagi 3 mata pelajaran dalam kelompok yang berlainan berikut:
 • Bahasa Melayu
 • Bahasa Inggeris
 • Kesusasteraan Melayu/ Literature in English
 • Sejarah
 • Geografi/ Pendidikan Seni Visual
 • Komunikasi Visual/ Seni Halus/ Teater/ Reka Bentuk/ Pendidikan Muzik/ Muzik/ Tari
 • Pendidikan Islam/ Pendidikan Moral
 • Matematik/ Matematik Tambahan
 • Prinsip Perakaunan
 • Sains / Sains Tambahan/ Applied Science
 • Salah satu mata pelajaran Teknik/ Mata Pelajaran Vokasional (MPV)
 • Tasawwur Islam / Pendidikan Al Quran dan Al Sunnah / Pendidikan Syaria’ah Islamiah
 • Bahasa Cina/ Bahasa Tamil/ Bahasa Arab/ Bahasa Iban/ Bahasa Kadazandusun/ English For Science And Technology
 • Sains Pertanian/ Pengajian Keusahawanan/ Perdagangan/ Ekonomi Asas/ Ekonomi Rumah Tangga/ Pengetahuan Sains Sukan
ii. Sekolah Menengah Agama

a) Di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) dan Sekolah Menengah Agama Bantuan Kerajaan (SABK)

Mendapat sekurang-kurangnya Gred D bagi mata pelajaran Bahasa Arab

dan

Mendapat sekurang-kurangnya TIGA kepujian dengan jumlah mata gred tidak melebihi 14 unit bagi 3 mata pelajaran dalam kelompok yang berlainan seperti berikut:
 • Bahasa Melayu
 • Bahasa Inggeris
 • Kesusasteraan Melayu / Literature in English
 • Sejarah
 • Geografi / Pendidikan Seni Visual/ Komunikasi Visual/ Seni Halus/ Teater/ Reka Bentuk/ Pendidikan Muzik/ Muzik/ Tari
 • Pendidikan Islam/ Pendidikan Moral
 • Matematik/ Matematik Tambahan
 • Prinsip Perakaunan
 • Salah satu mata pelajaran Teknik / Mata Pelajaran Vokasional (MPV)
 • Sains/ Sains Tambahan/ Applied Science
 • Tasawwur Islam / Pendidikan Al Quran dan Al Sunnah
 • Pendidikan Syaria’ah Islamiah
 • Bahasa Arab
 • Sains Pertanian/ Pengajian Keusahawanan/ Perdagangan / Ekonomi Asas/ Ekonomi Rumah Tangga/ Pengetahuan Sains Sukan
b) Di Sekolah Berasrama Penuh (Agama) Di Kolej Islam Sultan Alam Shah (KISAS) dan Sekolah Menengah Agama Persekutuan (SMAP) Labu

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C dalam mata pelajaran Bahasa Arab

dan

Mendapat sekurang-kurangnya TIGA kepujian dengan jumlah mata gred tidak melebihi 14 unit bagi 3 mata pelajaran dalam kelompok yang berlainan seperti berikut:
 • Bahasa Melayu
 • Bahasa Inggeris
 • Kesusasteraan Melayu/ Literature in English/
 • Sejarah
 • Geografi / Pendidikan Seni Visual/ Komunikasi Visual/ Seni Halus/ Teater/ Reka Bentuk/ Pendidikan Muzik/ Muzik/ Tari
 • Pendidikan Islam / Pendidikan Moral
 • Matematik/ Matematik Tambahan
 • Prinsip Perakaunan
 • Salah satu mata pelajaran Teknik/ Mata Pelajaran Vokasional (MPV)
 • Sains/ Sains Tambahan/  Applied Science
 • Tasawwur Islam/ Pendidikan Al Quran dan Al Sunnah
 • Pendidikan Syaria’ah Islamiah
 • Bahasa Arab
 • Sains Pertanian/ Pengajian Keusahawanan/ Perdagangan / Ekonomi Asas/ Ekonomi Rumah Tangga/ Pengetahuan Sains Sukan

Soalan-Soalan Lazim Kemasukan Murid Ke Tingkatan Enam

 1. Adakah perlu memohon untuk masuk ke Tingkatan Enam Bawah selepas keputusan SPM diumumkan?
 2. Bagaimana untuk mendapatkan Surat Tawaran Kemasukan ke Tingkatan Enam bagi tujuan pendaftaran masuk?
 3. Apakah syarat-syarat kelayakan masuk ke Tingkatan Enam?
 4. Bagaimana mengira nilai wajaran unit mata kognat untuk kiraan bagi kemasukan ke Tingkatan Enam?
 5. Sekiranya ingin menukar jurusan yang ditawarkan. Bagaimanakah caranya?
 6. Sekiranya jumlah mata kognat melebihi sepatutnya (tidak layak), bolehkah merayu untuk masuk ke Tingkatan Enam?
 7. Bolehkah lepasan SPM dari calon persendirian/  sekolah swasta/ Sekolah Menengah Agama Negeri memohon untuk masuk ke Tingkatan Enam di sekolah kerajaan?
 8. Seseorang yang telah ditawarkan ke Tingkatan Enam tetapi berhasrat untuk bertukar sekolah pusat atas sebab-sebab tertentu, seperti mata pelajaran yang ingin diambil tidak ditawarkan di sekolah tersebut dan sebagainya; bagaimanakah caranya? 
 9. Saya bukan warganegara Malaysia. Apakah prosedur permohonan untuk ke Tingkatan Enam?
 10. Saya terima tawaran ke Tingkatan Enam tetapi tiada penempatan. Apa yang harus saya lakukan?
 11. Apakah pakaian murid Tingkatan Enam?
 12. Saya telah menolak tawaran Matrikulasi/IPTA/IPTS, bolehkah saya memohon ke Tingkatan Enam?
 13. Saya tidak menamatkan pengajian di Matrikulasi/IPTA/IPTS, bolehkah saya merayu untuk masuk ke Tingkatan Enam?
 14. Saya telah ditawarkan ke Tingkatan Enam, bolehkah saya memohon penangguhan kerana kerjaya/kursus/masalah peribadi/kesihatan?
 15. Saya calon Sekolah Integriti bolehkan saya memohon untuk ke Tingkatan Enam?
Sila rujuk di sini untuk jawapan.

Recommended Reading: Official Introduction to Form Six Programme/STPM
Liked this post? Subscribe now to read more post like this one!

0 comments:

Post a Comment

Malaysia Students Blog is a team blog on Malaysian major examinations, secondary, pre-university & tertiary education, scholarship Malaysia, student resources, students' thoughts and everything relating to students & undergraduates at schools, colleges & universities in Malaysia - Student Education Malaysia

Comment Policy: Comments posted at Malaysia Students blog should be on-topic, constructive and add value to the discussion. Comments that are off-topic, one-sentence, abusive or offensive will be removed. Please use proper English with correct spelling and grammar in your comment. For general questions, please post them at SPM Student Malaysia. For enquiries, please email the administrator of this blog: Student at Malaysia-Students dot com.

Join over 50,000 people who get FREE latest scholarship updates via email!

Free Scholarship Updates:   

More scholarships available at Malaysia Scholarship Information Centre

Do Not Miss Any Job Offers! Get Student Part Time Jobs via Email!